Kayah (Katarzyna Szczot) Trudno kochać lyrics: Jak bym wiedziała czym jest / To szczęście co rzadko zdarza się / Gdyb. Read about Trudno kochac by Kayah i Bregović and see the artwork, lyrics and similar artists. Trudno Kochaæ This song is by Kayah and Goran Bregović and appears on the album Kayah & Bregović (). Jak bym wiedziała czym jest To szczęście co rzadko zdarza się Gdyby ból obcy był mi Za ból mój miły dziękuję ci Choć uciekałam Zawsze wracałam Z przypływem morza łez Trudno .

If you are looking

kayah trudno kochac games

Kayah&Bregovic - Trudno kochać, time: 3:26

Trudno Kochaæ This song is by Kayah and Goran Bregović and appears on the album Kayah & Bregović (). Jak bym wiedziała czym jest To szczęście co rzadko zdarza się Gdyby ból obcy był mi Za ból mój miły dziękuję ci Choć uciekałam Zawsze wracałam Z przypływem morza łez Trudno . Kayah (Katarzyna Szczot) Trudno kochać lyrics: Jak bym wiedziała czym jest / To szczęście co rzadko zdarza się / Gdyb. Za ból mój mi³y dziêkujê ci Choæ ucieka³am Zawsze wraca³am Z przyp³ywem morza ³ez Trudno kochaæ Lecz trudniej jest Nie kochaæ wcale ciê Czy us³ysza³abym szept Jakim to mi³oœæ wyznaje siê Gdybym nie zna³a s³ów z³ych Za te z³e s³owa dziêkujê ci Choæ ucieka³am Zawsze. Read about Trudno kochac by Kayah i Bregović and see the artwork, lyrics and similar artists. -

Use kayah trudno kochac games

and enjoy

see more game rong den 3

4 thoughts on “Kayah trudno kochac games

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *